Karta oceny ryzyka rozwoju cukrzycy typu II

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych, które charakteryzują się hiperglikemią wynikającą z defektu
wydzielania i/lub działania insuliny. Najczęściej występującym na świecie typem cukrzycy jest cukrzyca typu II. Test, który prezentujemy poniżej pozwoli Ci sprawdzić ryzyko zachorowania na tę chorobę.

Sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka

Zakreśl prawdziwe odpowiedzi i zsumuj punkty

 1. Wiek
  • <45 lat – 0 pkt
  • 45-54 lat – 2 pkt
  • 55-64 lat – 3 pkt
  • >64 lat – 4 pkt
 1. Wskaźnik masy ciała (BMI)
  • <25 kg/m² – 0 pkt
  • 25-30 kg/m² – 1 pkt
  • >30 kg/m² – 3 pkt
 1. Obwód pasa poniżej dolnego brzegu żeber (zwykle na poziomie pępka)
  • mężczyźni
   1. <94 cm – 0 pkt
   2. 94-102 cm – 3 pkt
   3. >102 cm – 4 pkt
  • kobiety
   1. <80 cm – 0 pkt
   2. 80-88 cm – 3 pkt
   3. >88 cm – 4 pkt
 1. Czy codziennie podczas pracy i/lub w czasie wolnym (łącznie z normalną aktywnością) podejmujesz wysiłek fizyczny przez co najmniej 30 minut?
  • tak – 0 pkt
  • nie – 2 pkt
 1. Jak często spożywasz warzywa lub owoce?
  • codziennie – 0 pkt
  • nie każdego dnia – 1 pkt
 1. Czy kiedykolwiek regularnie stosowałeś leki obniżające ciśnienie?
  • nie – 0 pkt
  • tak – 2 pkt
 1. Czy kiedykolwiek stwierdzono u Ciebie podwyższone stężenie glukozy we krwi (np. podczas badań okresowych, w czasie choroby, podczas ciąży)?
  • nie – 0 pkt
  • tak – 5 pkt
 1. Czy rozpoznano cukrzycę (typu I lub II) u kogokolwiek z Twoich najbliższych lub pozostałych krewnych?
  • nie – 0 pkt
  • tak, u dziadka, cioci, wujka, kuzyna w pierwszej linii (ale nie u rodzica, brata, siostry lub dziecka) – 3 pkt
  • tak, u jednego z rodziców, brata, siostry lub własnego dziecka – 5 pkt

Suma punktów:

Ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 w ciągu najbliższych 10 lat jest:

 • <7 pkt – niskie: zachoruje w przybliżeniu 1 osoba na 100
 • 7-11 pkt – nieznacznie podwyższone: zachoruje w przybliżeniu 1 osoba na 25
 • 12-14 pkt – umiarkowane: zachoruje w przybliżeniu 1 osoba na 6
 • 15-20 pkt – wysokie: zachoruje w przybliżeniu 1 osoba na 3
 • >20 pkt – bardzo wysokie: zachoruje w przybliżeniu 1 osoba na 2

Treści prezentowane na stronie internetowej udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej ani nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza, nie stanowią też rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia. Żadna z informacji zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej nie ustanawia relacji lekarz-pacjent pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a jakąkolwiek osobą udzielającą informacji na stronie internetowej. Żadna z informacji zawartych na stronie internetowej nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia jakiegokolwiek pacjenta lub w inny sposób być wykorzystywana lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub praktyka medyczna. Należy zawsze zasięgnąć porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych odnośnie sposobu leczenia zalecanego dla Państwa diagnozy lub stanu chorobowego. Nigdy nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać jej zasięgnięcia z powodu informacji przeczytanych na stronie internetowej.

Powiązane wpisy