Specjalistyczny Ośrodek Internistyczno-Diabetologiczny

Dokumenty do pobrania

Upoważnienia

 • upoważnienie pacjenta do dokumentacji i informacji o stanie zdrowia
 • upoważnienie przedstawiciela ustawowego do dostępu do dokumentacji i informacji
 • Wnioski

 • wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
 • Informacje

 • ulotka Prawa Pacjenta
 • klauzula informacyjna
 • sposób realizowania praw w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • instrukcja o realizacji e-recepty
 • instrukcja o realizacji e-skierowania
 • instrukcja o realizacji zlecenia na zaopatrzenie oraz skierowania na badania laboratoryjne
 • jak aktywować internetowe konto pacjenta?
 • cennik