Osobista pompa insulinowa- alternatywa dla codziennych wstrzyknięć

Osobista Pompa Insulinowa to niewielkich rozmiarów urządzenie, które, mówiąc w dużym uproszczeniu, ma naśladować pracę zdrowej trzustki.

Insulina podawana jest we wlewie podskórnym za pomocą zestawu infuzyjnego, który składa się zazwyczaj z wkłucia oraz drenu przymocowanego do zbiorniczka w pompie z preparatem insuliny.

W urządzeniu wykorzystujemy tylko jeden preparat insuliny szybkodziałającej. Pompa podaje go w dwojaki sposób: jako bazę (małe dawki insuliny w krótkich odstępach czasu przez całą dobę) oraz bolus (dawka insuliny określona przez pacjenta w zależności od spożytego posiłku lub jako dawka korekcyjna na wysoki cukier).

Terapia z wykorzystaniem Osobistej Pompy Insulinowej powinna być świadomie podjętą decyzją pacjenta i zespołu terapeutycznego.

Aby móc prawidłowo leczyć cukrzycę za pomocą OPI niezbędne jest opanowanie wiedzy z zakresu określania ilości spożywanych węglowodanów.

Dawki insuliny nie szacujemy ‘na oko’ ale precyzyjnie wyliczamy na faktycznie zjadany posiłek. To bardzo ważne!

Większość pomp obecnie dostępnych na rynku daje możliwość korzystania z funkcji ‘Kalkulatora Bolusa’. Opcja ta pomaga ustalić prawidłową dawkę bolusa na posiłek, uwzględniając zapotrzebowanie na insulinę oraz aktualną glikemię pacjenta.

Wszystkie dane dotyczące terapii pacjenta (ustalone przez lekarza prowadzącego), takie jak:

  • dawka insuliny podawana w ciągu całej doby,
  • wrażliwość pacjenta (o ile podanie jednej jednostki insuliny obniży poziom glikemii),
  • ilość insuliny potrzebna na zjedzoną porcję węglowodanów,
  • docelowe zakresy glikemii – rozpisane w przedziałach czasowych,

są wprowadzane do pamięci pompy.

Po stronie pacjenta leży wyliczenie ilości wymienników lub gramów węglowodanów (w zależności od modelu pompy) z zaplanowanego posiłku oraz wykonanie pomiaru glikemii i wprowadzenie tych danych do pompy. Urządzenie zaproponuje dawkę insuliny, jednak to pacjent decyduje czy poda sugerowaną dawkę, czy też będzie ją modyfikował.

W sytuacjach kiedy zapotrzebowanie na insulinę zmienia się (wysiłek fizyczny, choroba, szczególne sytuacje) korzystanie z pompy, pozwala regulować przepływy w dawce podstawowej (zmniejszać/zwiększać/wstrzymać podaż insuliny na określony czas o danej porze).

Niektóre modele pomp insulinowych dają możliwość podłączenia zintegrowanego systemu Ciągłego Monitoringu Glikemii. Pozwala on na nieprzerwany odczyt poziomu glukozy z płynu śródtkankowego, bez konieczności każdorazowego nakłuwania palca.