Specjalistyczny Ośrodek Internistyczno-Diabetologiczny

AMBULATORYJNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Obejmuje m.in.:

  • opracowanie planu edukacji diabetologicznej, przygotowanie pacjenta do samokontroli i samoopieki, ustalanie indywidualnych celów terapeutycznych, ocenę postępów i ewentualną reedukację,
  • edukację w zakresie insulinoterapii i obsługi wstrzykiwaczy,
  • edukację w zakresie obsługi glukometrów (w tym z funkcjami przesyłania danych do aplikacji na smartfonie) oraz innych nowoczesnych urządzeń do monitorowania glikemii (metodą skanowania lub ciągłego monitorowania glikemii),
  • analizę glikemii (możliwość odczytu danych zgromadzonych w pamięci urządzeń służących do pomiaru poziomu glukozy lub „w chmurze”),
  • edukację w zakresie diety i aktywności fizycznej,
  • szkolenia z właściwej pielęgnacji stóp,
  • podstawowe badanie przesiewowe w kierunku obecności neuropatii oraz dokonanie pomiaru wskaźnika kostka-ramię.