Specjalistyczny Ośrodek Internistyczno-Diabetologiczny

AMBULATORYJNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Obejmuje m.in.:

  • przygotowanie pacjenta do samokontroli i samoopieki, opracowanie planu edukacji diabetologicznej, ustalanie indywidualnych celów terapeutycznych, ocenę postępów i ewentualną reedukację,
  • edukację w zakresie insulinoterapii i obsługi wstrzykiwaczy,
  • edukację w zakresie obsługi glukometrów (w tym z funkcjami przesyłania danych do aplikacji na smartfonie) oraz innych nowoczesnych urządzeń do monitorowania glikemii (metodą skanowania lub ciągłego monitorowania glikemii),
  • analizę glikemii (możliwość odczytu danych zgromadzonych w pamięci urządzeń służących do pomiaru poziomu glukozy),
  • edukację w zakresie  diety i aktywności fizycznej,
  • szkolenia z właściwej pielęgnacji stóp,
  • przygotowanie do podłączenia osobistej pompy insulinowej oraz wizyty z analizą i ewentualną korektą ustawień pompy (we współpracy z lekarzem).