XXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

        W dniach 5-7 maja 2022 r. uczestniczyliśmy w XXIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Jest to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w polskiej diabetologii. Sympozjum zawsze gromadzi znamienitych gości ze świata nauki oraz medycyny.

       W trakcie konferencji jest prezentowany aktualny stan badań naukowych oraz wyniki światowych badań klinicznych prowadzone w polskich grupach pacjentów. Specjaliści omawiają najważniejsze osiągnięcia w zakresie leczenia cukrzycy oraz prowadzą dyskusję na temat leczenia schorzeń towarzyszących tej chorobie. Zjazd służy również integracji środowiska diabetologicznego i wymianie doświadczeń.

       Znajomość aktualnych wytycznych oraz standardów w dziedzinie profilaktyki, diagnozowania i leczenia cukrzycy jest dla nas niezwykle ważna. Na konferencji, jak zwykle były obecne nasze Panie Doktor- specjalistki w zakresie diabetologii.

 

Powiązane wpisy