dr Jadwiga Peczyńska nominowana do nagrody dr. Kanigowskiego

Gratulujemy dr Jadwidze Pieczyńskiej nominacji do nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego oraz wyróżnienia przyznanego przez jej kapitułę. Nagroda przyznawana jest specjalistom, którzy starają się o podniesienie jakości leczenia, jak również o etyczne i empatyczne relacje z pacjentami.człowieka – somatyczną, psychiczną, a także aktywność społeczną.

Pragniemy wskazać i nagrodzić lekarzy, którzy leczą człowieka, nie tylko chorobę. Relacje z pacjentami budują poprzez życzliwość i empatię. Kształtują etos zawodu, są autentycznie szanowani i są wzorami do naśladowania – piszą Fundatorzy Nagrody, przyjaciele i rodzina zmarłego w 2008 roku dr. Krzysztofa Kanigowskiego, wybitnego chirurga z Białegostoku, lekarza pochylającego się nad chorymi z uwagą i troską.

Kapituła nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego wyróżniła dr Jadwigę Peczyńską „za jej pracę i postawę wobec pacjentów, wyrażającą życzliwość i empatię”.

Jesteśmy dumni, że pacjenci docenili starania i ciężką pracę dr Jadwigi Peczyńskie, za co w imieniu jej i personelu całego naszego Ośrodka bardzo dziękujemy!

Powiązane wpisy