Day

15 kwietnia, 2012
Gratulujemy dr Jadwidze Pieczyńskiej nominacji do nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego oraz wyróżnienia przyznanego przez jej kapitułę.
Read More

NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Internistyczno-Diabetologiczny

ul. Zamenhofa 10/20, 15-435 Białystok

© Specjalistyczny Ośrodek Internistyczno-Diabetologiczny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka cookies