„Po pierwsze PACJENT” szkolenie z zasad dobrej komunikacji

     Zespół Ośrodka miał ogromną przyjemność uczestniczyć w organizowanym przez Rzecznika Praw Pacjenta szkoleniu pn. „Kontakt z Pacjentem – szkolenie z zasad dobrej komunikacji”  realizowanym w ramach projektu „Po pierwsze pacjent (…)”

     Skuteczna komunikacja niewątpliwie podnosi jakość usług zdrowotnych. Komunikacja to nieustanny proces.  W relacji z pacjentem rozpoczynamy ją już na etapie rejestracji. Porozumienie między specjalistą placówki medycznej a chorym jest niezwykle istotne w procesie kształtowania dobrej współpracy oraz dla skuteczności prowadzonej terapii.

     Szkolenie miało na celu wzmocnienie kompetencji oraz umiejętności w tym zakresie.

„Celem komunikowania jest stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacja bądź zmiana wiedzy, postaw i zachowań, w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na siebie podmiotów”

Powiązane wpisy