Pacjent z cukrzycą – ocena akceptacji i sposobu radzenia sobie z chorobą

Osoby z cukrzycą doświadczają w życiu codziennym wielu ograniczeń powodowanych chorobą, która jest pod wieloma względami trudna do zaakceptowania. Stanowi ona poważny i stale wzrastający problem zdrowotny, którego obecność ingeruje we wszystkie sfery życia człowieka – somatyczną, psychiczną, a także aktywność społeczną.

Dlatego coraz większą uwagę przywiązuje się do konieczności uwzględnienia w procesie terapeutycznym aspektów pozamedycznych mających wpływ na poprawę jakości życia przewlekle chorych.

W celu określenie poziomu akceptacji choroby i sposobów radzenia sobie z nią w ostatnich latach realizowane są badania opinii wśród pacjentów. Jedno z takich badań zostało przeprowadzone przez p. Ksenię Bobrowską, studentkę pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Badanie realizowane było m.in. wśród pacjentów naszego Ośrodka. Praca badawcza otrzymała wyróżnienie.

Dzięki uprzejmości p. Kseni poniżej prezentujemy wnioski z przeprowadzonego badania:

1. W ocenie pacjentów cukrzyca wpłynęła na ich jakość życia negatywnie. Największy wpływ choroba miała stan psychiczny, stan duchowy, sferę towarzyską, życie rodzinne oraz kontakty towarzyskie.

2. Większość pacjentów deklarowała znajomość zaleceń żywieniowych, systematyczne zgłaszanie się na wizyty kontrolne i regularne przyjmowanie leków. Jednakże znaczny odsetek pacjentów przyznał, że nie prowadzi dzienniczka samokontroli, nie dokonuje pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, oraz nie przestrzega diety cukrzycowej.
3. Obniżony nastrój stwierdzono u 1/3 badanych pacjentów. Istotnie częściej depresja dotyczyła kobiet w porównaniu do mężczyzn.
4. Większość pacjentów z cukrzycą reprezentowało aktywny sposób radzenia z chorobą. Osoby starsze istotnie częściej prezentowały postawę „zwrotu ku religii”, natomiast osoby młodsze poszukiwały „wsparcia emocjonalnego”.
5. U większości pacjentów z cukrzycą stwierdzono wysoki poziom akceptacji choroby. Na poziom akceptacji choroby istotny wpływ miała płeć pacjentów. Mężczyźni prezentowali wyższy stopień akceptacji choroby w porównaniu do kobiet.
6. Istnieje potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na stałą edukację i reedukację, motywowanie i kontrolowanie przestrzegania zaleceń lekarskich oraz objęcie opieką psychologiczną pacjentów z cukrzycą, a w szczególności kobiet i osób w młodszym wieku.

Powiązane wpisy