Specjalistyczny Ośrodek Internistyczno-Diabetologiczny

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Od ponad 20 lat jesteśmy zaangażowani w działalność naukową, której celem jest zwiększenie dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii.

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu komercyjnych badań klinicznych, w trakcie których sprawdzamy skuteczność i bezpieczeństwo leków.

Realizujemy badania w fazie II-IV w zakresie leczenia cukrzycy typu I, II, powikłań cukrzycy oraz otyłości.

Na czym polegają poszczególne fazy?

Służy ustaleniu optymalnej dawki leku do dalszych badań, ocenie czy lek jest bezpieczny oraz skuteczny dla określonej grupy chorych.

Polega na potwierdzaniu skuteczności badanego leku w leczeniu danej choroby.

Dotyczy leków już zarejestrowanych i dostępnych w sprzedaży. Na tym etapie ocenia się czy lek jest bezpieczny we wszystkich wskazaniach zalecanych przez producenta i dla wszystkich grup chorych.

Jesteś zainteresowany udziałem w badaniu klinicznym? Chcesz się dowiedzieć o aktualnej rekrutacji?

Badania kliniczne to działalność regulowana przepisami prawa, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi.

Ich realizacja odbywa się według ścisłe określonych zasad, które stoją na straży bezpieczeństwa pacjenta (tzw. Dobre Praktyki Kliniczne).

Udział w badaniach zawsze jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny.

masz pytanie? zadzwoń do nas